Ontslag bij disfunctioneren werknemer? Zo zit het!

Schuldbekentenis

Een schuldbekentenis is een akte waarin de ene partij verklaart een geldbedrag aan een andere partij verschuldigd te zijn. De schuldbekentenis hoeft maar door één partij (de lener) ondertekend te worden. Door middel van de schuldbekentenis kan de schuldeiser bewijzen dat hij recht heeft op betaling van een bepaald geldbedrag. Wanneer een schuldbekentenis wordt opgesteld om een geschil te beëindigen, door twee partijen is ondertekend en partijen zich aan de schuldbekentenis hebben gebonden, is de schuldbekentenis tevens een vaststellingsovereenkomst.

Bewijskracht schuldbekentenis

Een schuldbekentenis levert dwingend bewijs op. Dat betekent dat de rechter de inhoud van de schuldbekentenis voor waar moet aannemen. De schuldbekentenis moet dan wel met de hand door de schuldenaar zijn geschreven. Alternatief is dat alleen het verschuldigde bedrag met de hand is uitgeschreven door de schuldenaar, maar dan moet het wel voluit (in letters, niet in cijfers). Indien de schuldbekentenis in een notariële akte is vastgelegd, hoeft hij niet met de hand geschreven te zijn: de akte levert dan dwingend bewijs op.

Schuldbekentenis opstellen

Het goed opstellen van een schuldbekentenis kan een geschil dat is gerezen naar aanleiding van een geldleningsovereenkomst beslechten of juist voorkomen. Voor de schuldeiser geldt in ieder geval dat bewijs van het bestaan van de schuld eenvoudiger bewezen kan worden. Als een schuldbekentenis niet goed is opgesteld, kan alsnog een conflict ontstaan over de hoogte van de schuld en daarbij gemaakte afspraken. Een advocaat kan van dienst zijn bij het opstellen van een goede schuldbekentenis.

Contact met AMS Advocaten
Telefoon: 020-3080315
E-mail: info@amsadvocaten.nl

AMS Advocaten N.V.
Nachtwachtlaan 20
1058 EA Amsterdam
Volg ons op social media