Bank aansprakelijk voor verkwanselen miljoenenerfenis

Onderhandse geldlening

Een onderhandse geldlening is een lening die wordt gesloten zonder tussenkomst van een professionele bank of andere kredietverstrekker. Vaak worden onderhandse leningen gesloten met familie of vrienden. Een voordeel van een onderhandse geldlening is dat er meer vrijheid is voor partijen om te onderhandelen over de voorwaarden dan bijvoorbeeld bij een bank het geval zou zijn. Ook wordt doorgaans geen BKR-controle gedaan en geen onderpand gevraagd. Keerzijde is dat als er een conflict ontstaat, dit negatieve gevolgen kan hebben voor de relatie tussen lener en uitlener.

Onderhandse geldlening met ouders

Een veel voorkomende vorm van een onderhandse geldlening is de overeenkomst tussen ouders en kinderen. Zo kunnen ouders aan hun kind geld lenen voor het kopen van een eerste auto, voor het starten van een eigen bedrijf of als startkapitaal voor de eerste eigen woning. Van belang is dat het afgesproken rentepercentage marktconform is: als het te laag is, bestaat de kans dat de belastingdienst de lening als schenking aanmerkt. In dat geval zal mogelijk schenkbelasting betaald moeten worden.

Onderhandse geldleningsovereenkomst opstellen

In een contract worden de voorwaarden van de onderhandse geldleningsovereenkomst vastgelegd. Die voorwaarden hebben betrekking op de hoogte van de lening, de rentebetalingen en het rentepercentage, de wijze en snelheid van aflossen, eventuele boeteclausules en een regeling over vervroegd aflossen of opeisen van de lening. Een advocaat kan u helpen met het opstellen van een goed contract zodat conflicten over de onderhandse geldleningsovereenkomst worden voorkomen.

 

Contact met AMS Advocaten
Telefoon: 020-3080315
E-mail: info@amsadvocaten.nl

AMS Advocaten N.V.
Nachtwachtlaan 20
1058 EA Amsterdam
Volg ons op social media