Advocaat contractenrecht Amsterdam en Naarden

Familie

Het komt vaak voor dat familie of vrienden geld van elkaar lenen. Meestal gaat het om een mondelinge en onderhandse leningsovereenkomst, waarbij wordt afgesproken dat het geldbedrag na een korte looptijd wordt terugbetaald. Meestal is dan niet op papier gezet hoe groot het geleende bedrag is en wanneer het dient te worden terugbetaald. Bovendien gaat het vaak om contante transacties waarvan later dus moeilijk bewijs te leveren is. Hoewel het vaak om relatief kleine bedragen gaat, komt het ook voor dat de bedragen groot zijn. Met name in die laatste gevallen is het opstellen van een contract gewenst.

Contract voor geld lenen familie of vrienden

Indien grote bedragen voor een langere periode worden uitgeleend, is het van belang om een contract daarvoor op te stellen. Op deze manier staan de afspraken op papier waardoor er in geval van onenigheid of onduidelijkheid op teruggevallen kan worden. Juist in de gevallen waarbij in goed vertrouwen mondelinge afspraken worden gemaakt, kunnen de afspraken vervagen en kunnen geschillen ontstaan. Een contract voor het lenen van geld van familie of vrienden wordt ook wel onderhandse geldleningsovereenkomst genoemd.

Geschil geldlening familie of vrienden

Indien er een geschil ontstaat over een geldlening van familie of vrienden zal allereerst in het contract gekeken moeten worden wat de afspraken zijn. Is er geen contract en geen schuldbekentenis, dan moeten de gemaakte afspraken op een andere manier gereconstrueerd worden. Een advocaat kan hierbij helpen. Vaak worden geschillen over geldleningen waarbij geen contract bestond definitief beslecht door het sluiten van een vaststellingsovereenkomst.

Contact met AMS Advocaten
Telefoon: 020-3080315
E-mail: info@amsadvocaten.nl

AMS Advocaten N.V.
Nachtwachtlaan 20
1058 EA Amsterdam
Volg ons op social media