Franchisegever aansprakelijk voor schade door dwaling?

Contract

Een geldleningsovereenkomst (of leningsovereenkomst) kan in een contract worden vastgelegd. Bij het uitlenen van heel kleine bedragen is het opstellen van een contract niet altijd gewenst: een mondelinge overeenkomst kan dan voldoende zijn. Als geld wordt uitgeleend voor een langere periode kunnen de afspraken echter met de tijd vervagen. Ook kan het zo zijn dat het belang van de leningsovereenkomst, bijvoorbeeld gezien de hoogte van het bedrag, aanleiding geeft om een contract op te stellen.

Voorwaarden contract geldlening

In het contract worden de voorwaarden van de geldlening opgenomen. Het contract vermeldt in ieder geval de hoogte van het uitgeleende bedrag, eventueel de te betalen rente en de snelheid van aflossing en de manier waarop afgelost moet worden. Soms staat in het contract dat tussentijds aflossen niet mogelijk is of juist dat de uitlener de hoofdsom tussentijds ineens mag opeisen. Voor hypothecaire geldleningen of krediet bij de bank wordt altijd een contract opgemaakt. Bij onderhandse geldleningen hangt het af van de wens van partijen. Het is van belang u voor het sluiten van een geldleningsovereenkomst goed te verdiepen in de voorwaarden.

Advocaat contract geldlening

Een advocaat gespecialiseerd in contractenrecht kan adviseren over de voorwaarden die in een contract voor een geldlening moeten worden opgenomen en hoe deze het beste kunnen worden geformuleerd. Ook kan een advocaat een geldleningscontract opstellen of een contract dat u aangeboden is controleren.

 

Contact met AMS Advocaten
Telefoon: 020-3080315
E-mail: info@amsadvocaten.nl

AMS Advocaten N.V.
Nachtwachtlaan 20
1058 EA Amsterdam
Volg ons op social media