advocaat opstellen leningsovereenkomst

Leningsovereenkomst

Een leningsovereenkomst is een overeenkomst tussen twee (of meer) partijen, waarbij de ene partij geld uitleent aan zijn wederpartij. Als vergoeding staat daar een te betalen rente tegenover. In de leningsovereenkomst staat daarnaast beschreven wanneer de lening afgelost moet worden, of er een boete verschuldigd is bij te late rentebetaling of aflossing en wanneer de lening door de uitlener geheel opgeëist kan worden. Als iets anders wordt uitgeleend dan geld, spreken we van een bruikleenovereenkomst.

Leningovereenkomst opstellen

Bij het opstellen van een leningsovereenkomst is het van belang om zorgvuldig de belangen en de wensen van de partijen te bepalen. Daarnaast moeten beide partijen zich bewust zijn van de consequenties van de bepalingen in de leningsovereenkomst. Zo zal de uitlener zich moeten realiseren dat het geld gedurende de looptijd van de overeenkomst ‘vast’ zit (tenzij dit in de overeenkomst anders is bepaald). Ook de lener zal zich bewust moeten zijn van de consequenties van de overeengekomen bepalingen, zoals bijvoorbeeld een boeteclausule. Bij het opstellen van een goede leningsovereenkomst komt dus veel kijken. Een advocaat kan u bij het opstellen van een leningsovereenkomst adviseren.

Soorten leningsovereenkomsten

Leningsovereenkomsten komen veel voor. Zo kennen we bijvoorbeeld de overeenkomst met de bank waarin is bepaald dat de klant rood kan staan op zijn rekening en natuurlijk de hypotheeklening (een bijzondere vorm van de leningsovereenkomst). Ook als een familielid geldt uitleent voor een paar weken of enkele maanden aan een ander familielid is er – ook als er geen contract is – sprake van een leningsovereenkomst.

Contact met AMS Advocaten
Telefoon: 020-3080315
E-mail: info@amsadvocaten.nl

AMS Advocaten N.V.
Nachtwachtlaan 20
1058 EA Amsterdam
Volg ons op social media