Is franchisegever aansprakelijk voor schade door dwaling?

Franchiseovereenkomst

Een franchiseovereenkomst is een overeenkomst waarbij een ondernemer (franchisenemer) tegen betaling het recht krijgt om diensten, producten, naam, logo en huisstijl van de franchisegever te gebruiken. Franchiseovereenkomsten komen vaak voor bij fastfood-ketens, supermarkten en hypotheekadviseurs. Doel is het behalen van schaalvoordelen en het profiteren van een uniform imago. Om dat te kunnen bereiken hebben de gezamenlijke franchisenemers en de franchisegever er belang bij dat de uitstraling van alle vestigingen hetzelfde is en ook de service en kwaliteit van de franchisenemers gelijk is. De manier waarop deze doelen worden behaald en de voorwaarden daarvoor zijn beschreven in de franchiseovereenkomst.

Inhoud franchiseovereenkomst

In de franchiseovereenkomst is bepaald wat de franchisenemer mag gebruiken, de vergoeding die daar tegenover staat (meestal een vast bedrag met daarboven een percentage van de omzet) en in veel gevallen ook dat hij in een bepaald rayon exclusiviteit geniet. Ook staan in de franchiseovereenkomst bepalingen over kwaliteitsbeheersing en bijvoorbeeld over verplichte investeringen in marketing of een bijdrage daarvoor aan de franchisegever. Hoewel de franchisenemer vaak een zelfstandige rechtspersoon is, is deze niet vrij om te doen en laten wat hij wil. De franchiseovereenkomst zal strikt nageleefd moeten worden.

Opstellen franchiseovereenkomst

Franchiseovereenkomsten worden bijna altijd schriftelijk aangegaan. Het zijn ingewikkelde overeenkomsten met een vaak lange looptijd en strikte beperkingen voor de franchisenemer. Ook komt het voor dat de franchiseovereenkomst wordt gecombineerd met een huur- of leaseovereenkomst als de franchisegever ook eigenaar is van het pand of van bedrijfsmiddelen. Het is daarom van groot belang u voor het sluiten van een franchiseovereenkomst goed te laten adviseren door bijvoorbeeld een advocaat.

 

Contact met AMS Advocaten
Telefoon: 020-3080315
E-mail: info@amsadvocaten.nl

AMS Advocaten N.V.
Nachtwachtlaan 20
1058 EA Amsterdam
Volg ons op social media