Contractenrecht - AMS Advocaten in Amsterdam en Naarden

Distributieovereenkomst

Een distributieovereenkomst is een overeenkomst tussen een leverancier en een distributeur, waarbij de distributeur voor eigen rekening en risico goederen van de leverancier koopt en ze vervolgens weer verkoopt. De leverancier wordt door de distributieovereenkomst verplicht om tegen een bepaalde prijs zaken aan de distributeur te leveren. De distributeur levert de zaken vervolgens door aan zijn afnemers. In de distributieovereenkomst kunnen bepalingen over exclusiviteit van de distributeur in een bepaald gebied geregeld zijn. Soms is die exclusiviteit afhankelijk gesteld van een minimale afname door de distributeur.

Inhoud distributieovereenkomst

Partijen bij een distributieovereenkomst zijn in beginsel vrij daarin te bepalen wat zij zelf willen. Wel moeten de redelijkheid en billijkheid in acht worden genomen en mag de overeenkomst niet in strijd zijn met de wet. Dat laatste is het geval als de distributieovereenkomst tot doel of als gevolg heeft dat concurrentie wordt vervalst. Vaak zijn in distributieovereenkomsten bepalingen opgenomen over (inkoop en verkoop) prijzen, kortingen bij grotere afname, exclusiviteit in een bepaald rayon, een concurrentiebeding, garantie en aansprakelijkheid of het gebruik van een merknaam en logo. Veel autodealers werken met toepassing van een distributieovereenkomst.

Verschil met agentuurovereenkomst

Een agentuurovereenkomst is een overeenkomst op grond waarvan de handelsagent namens de principaal (leverancier) bemiddelt bij het totstandkomen van overeenkomsten. De handelsagent sluit de overeenkomsten op naam van de opdrachtgever en ontvangt daarvoor een provisie. Het verschil met de distributieovereenkomst is dat bij deze laatste de overeenkomsten door de distributeur op eigen naam worden gesloten. De distributeur handelt dus voor eigen rekening en risico: zijn beloning bestaat uit het verschil tussen de inkoop- en verkoopprijs (marge).

Opstellen distributieovereenkomst

Bij het opstellen van een distributieovereenkomst moet aan veel zaken gedacht worden. Zo is vanzelfsprekend van belang welk product of welke producten onder de overeenkomst vallen en onder welke voorwaarden de overeenkomst wordt gesloten. Ook is van belang te regelen wanneer de overeenkomst ontbonden kan worden en wat de looptijd is. Een advocaat kan adviseren bij het opstellen van een distributieovereenkomst of een distributieovereenkomst controleren.

Contact met AMS Advocaten
Telefoon: 020-3080315
E-mail: info@amsadvocaten.nl

AMS Advocaten N.V.
Nachtwachtlaan 20
1058 EA Amsterdam
Volg ons op social media