advocaat bemiddelingsovereenkomst

Bemiddelingsovereenkomst

Een bemiddelingsovereenkomst is een overeenkomst van opdracht, waarbij de opdrachtnemer names de opdrachtgever bemiddeld met een derde partij en probeert een overeenkomst tot stand te brengen. Als vergoeding voor zijn bemiddeling ontvangt de opdrachtnemer loon. De opdrachtnemer heeft recht op het overeengekomen loon zodra hij de overeenkomst met de derde tot stand heeft gebracht. De hoogte van dat loon is vaak gerelateerd aan de waarde van de overeenkomst. Als het loon afhankelijk is gesteld van uitvoering van de overeenkomst, en de overeenkomst komt wel tot stand maar wordt niet uitgevoerd, dan heeft de opdrachtnemer toch recht op loon. De opdrachtnemer heeft echter geen recht op loon als het niet uitvoeren van de overeenkomst niet aan de opdrachtgever kan worden toegerekend.

Totstandkoming bemiddelingsovereenkomst

Een bemiddelingsovereenkomst kan schriftelijk (in een contract) maar ook mondeling aangegaan worden. In de bemiddelingsovereenkomst wordt bepaald welke overeenkomst de bemiddelaar tot stand dient te brengen en wat zijn loon is. Vaak worden door de bemiddelaar ook algemene voorwaarden gehanteerd. Bemiddelingsovereenkomsten komen vaak voor bij werving en selectie van personeel. Het werving en selectiebureau bemiddelt tussen bedrijf en potentieel personeelslid over een arbeidsovereenkomst. Ook bij koop of huur van onroerende zaken komen bemiddelingsovereenkomsten vaak voor. Een makelaar bemiddelt dan tussen verkoper en koper of verhuurder en huurder om een koop- of huurovereenkomst tot stand te brengen.

Bemiddelingsovereenkomst met makelaar

Een van de meest voorkomende vormen van een bemiddelingsovereenkomst is de overeenkomst tot verkoop van een woning door een makelaar. De makelaar behartigt bij het tot stand brengen van de koopovereenkomst het belang van zijn opdrachtnemer. Dat doet hij door te adviseren over de vraagprijs, het plannen van bezichtigingen en het onderhandelen over de definitieve prijs. Als een bemiddelaar de belangen van zijn opdrachtgever niet naar behoren behartigt of zich schuldig maakt aan wanprestatie, dan kan hij mogelijk aansprakelijk gesteld worden.

Contact met AMS Advocaten
Telefoon: 020-3080315
E-mail: info@amsadvocaten.nl

AMS Advocaten N.V.
Nachtwachtlaan 20
1058 EA Amsterdam
Volg ons op social media