Buschauffeur op staande voet ontslagen wegens diefstal

Verjaring

Een vordering tot schadevergoeding uit onrechtmatige daad verjaart 5 jaar nadat het slachtoffer bekend is geworden met de schade en met de aansprakelijke persoon. In ieder geval verjaart de vordering na 20 jaar na de onrechtmatige daad. Deze lange termijn van 20 jaar geldt niet in geval van letsel of overlijden van het slachtoffer.

Verjaringstermijn bij onrechtmatige daad

In geval van een onrechtmatige daad  zijn er twee verschillende verjaringstermijnen. De korte termijn van vijf jaar begint te lopen op het moment dat het slachtoffer bekend is geworden met zowel de schade als met de aansprakelijke persoon. Als de schade zich bijvoorbeeld pas na tien jaar voordoet, begint op dat moment de korte verjaringstermijn te lopen. De lange verjaringstermijn van twintig jaar begint te lopen op het moment van de onrechtmatige gedraging. Deze verjaringstermijn dient de rechtszekerheid doordat een dader na die termijn niet meer geconfronteerd kan worden met een vordering.

Verjaring bij letsel of overlijden

Indien er sprake is van letsel of overlijden, dan geldt de langere verjaringstermijn van 20 jaar niet. De reden daarvoor is dat bepaalde vormen van letselschade – zoals longkanker door blootstelling aan asbest – zich pas na vele jaren manifesteren. Het vasthouden aan de verjaringstermijn van 20 jaar zou dan onwenselijke gevolgen hebben voor de slachtoffers. Daarom geldt in die gevallen alleen de verjaringstermijn van vijf jaar die pas begint te lopen na vaststelling van de schade en aansprakelijke persoon.

Advocaat verjaring bij onrechtmatige daad

Het gevolg van verjaring is dat het slachtoffer geen beroep in rechte meer kan doen om schadevergoeding te vorderen. Het is daarom van belang om tijdig actie te ondernemen als u slachtoffer denkt te zijn van een onrechtmatige daad. Een advocaat kan u daarbij van dienst zijn.

Contact met AMS Advocaten
Telefoon: 020-3080315
E-mail: info@amsadvocaten.nl

AMS Advocaten N.V.
Nachtwachtlaan 20
1058 EA Amsterdam
Volg ons op social media