Vader eist 1 mln euro van zoon wegens plunderen spaarrekening

Door in Contractenrecht op 29 september 2015 3 minuten leestijd

Advocaat gespecialiseerd in verbintenissenrecht

Een zoon die het beheer voerde over het vermogen van zijn zieke vader is door het gerechtshof veroordeeld om bijna een miljoen euro terug te betalen. Hij had gedurende een aantal jaren de bankrekening van zijn vader volledig leeg getrokken. In de procedure voerde hij een bloemlezing aan juridische gronden voor de overboekingen en opnames op maar die werden één voor één door het hof van tafel geveegd. Advocaat verbintenissenrecht Thomas van Vugt licht dit opmerkelijke arrest toe.

 

Vader volmachtigt zoon inzake financieel beheer

Een vader met weinig financieel inzicht verkeerde in zwakke gezondheidstoestand. Zijn jongste zoon en diens partner namen al jaren de zorg voor hem op zich. De zoon was door de vader gevolmachtigd om het financiële beheer over het geld van zijn vader te voeren. Zo konden de rekeningen van de vader netjes op tijd worden betaald. Maar de zoon had heel andere plannen. Hij maakte regelmatig bedragen aan zichzelf over.

Zoon boekt grote bedragen over naar eigen rekening

En toen de vader op een gegeven moment een erfenis ontving van bijna € 1 miljoen was het helemaal bal. Bedragen variërend van € 1.800 tot € 350.000 werden door de zoon naar zijn rekening (of diens partner) overgeboekt. Dit alles zonder medeweten van vader. Toen de vader zijn erfenis wilde aanspreken om een schuld af te betalen ontdekte hij tot zijn ontsteltenis dat het gehele vermogen was opgesoupeerd door zijn eigen zoon.

Terugvordering wegens onverschuldigde betaling

In een procedure vorderde hij ruim € 950.000 terug van de zoon. De zoon voerde verschillende rechtsgronden aan voor de overboekingen. Zo zou de zoon door de jaren heen diverse betalingen voor zijn vader hebben voorgeschoten. Hiervoor waren door de vader schuldbekentenissen getekend. Het Hof merkt echter op dat de zoon heeft aangevoerd dat hij circa € 39.000 heeft voorgeschoten doch dit bedrag is op geen enkele wijze onderbouwd. Bovendien staat dit niet in verhouding met de bedragen die de vader volgens de schuldbekentenissen schuldig zou zijn. De vader zou ruim € 700.000 schuldig zijn vanwege “de voorgeschoten bedragen door de zoon”. Het hof oordeelt dat gezien deze feiten alsmede het feit dat de vader juist door zijn zoon de financiën liet doen omdat hij het overzicht ontbrak de overboekingen die zijn op “aan vader voorgeschoten bedragen” zonder rechtsgrond zijn verricht. Er is aldus sprake van onverschuldigde betaling.

Op schenking na, alle betalingen onrechtmatig!

Dan zijn er nog overige betalingen verricht door de zoon aan zichzelf waarvoor evenmin een rechtsgrond bestaat en die voornamelijk zijn aan verbouwingen van het vakantiehuis van de zoon. Ook een schuld van de partner is ten onrechte met het geld van de oude vader afbetaald. Het enige bedrag dat terecht lijkt te zijn overgeboekt is een bedrag af € 15.000 ter aflossing van de studieschuld van de zoon door de vader. Deze schenking is ook de enige betaling die de vader zich kan herinneren en waar hij mee heeft ingestemd. De zoon wordt in hoger beroep Ons burgerlijk procesrecht kent het beginsel dat er onderzocht wordt in twee instanties: een ieder heeft het recht op een nieuwe behandeling van de zaak door een hogere rechter.
» Meer over hoger beroep
hoger beroep
veroordeeld om ruim € 930.000 terug te betalen.

Thomas van Vugt - Advocatenkantoor AMS Advocaten
Thomas van Vugt Thomas adviseert en procedeert met name op het gebied van het verbintenissenrecht, waaronder het ondernemingsrecht, het vastgoedrecht, het huurrecht bedrijfsruimte en incasso. Volg Thomas op Google, LinkedIn of Twitter. Thomas is bereikbaar via email en +31 (0)20-3080315.
Contact met AMS Advocaten
Telefoon: 020-3080315
E-mail: info@amsadvocaten.nl

AMS Advocaten N.V.
Nachtwachtlaan 20
1058 EA Amsterdam
Volg ons op social media