Geschil over de uitleg van koop/aanneemovereenkomst: gerechtvaardigd vertrouwen?

Door in Contractenrecht op 15 september 2014 3 minuten leestijd

Advocaat gespecialiseerd in verbintenissenrecht

Een deugdelijke koopovereenkomst De overeenkomst waarbij de verkoper zich verbindt een zaak te geven aan de koper tegen betaling van een prijs.
» Meer over koopovereenkomst
koopovereenkomst
laat in beginsel geen ruimte voor discussie over wat er wel en niet is inbegrepen bij de koop. Zo zou je denken. Maar zelfs (of juist) bij de meest uitgebreide contracten kunnen partijen toch van mening verschillen over de uitleg. De rechter zal dan de knoop moeten doorhakken. Dit was ook aan de hand in een recente uitspraak van het Gerechtshof Den Haag. Advocaat contractenrecht Marco Guit bespreekt de casus.

 

Koop/aanneemovereenkomst

In deze zaak ging het over de uitleg van een koop/aanneemovereenkomst. De appartementseigenaren waren van mening dat de WKO-installatie (Warmte en Koude Opslag) die in het appartementencomplex is aangelegd onderdeel uitmaakte van de koop/aanneemovereenkomst. Zij stellen dan ook dat hun aandeel in de WKO-installatie al is verdisconteerd in de koop/ aanneemsom De prijs die een opdrachtgever aan een aannemer verschuldigd is in het kader van een aannemingsovereenkomst.
» Meer over aanneemsom
aanneemsom
. De projectontwikkelaar denkt hier anders over.

WKO-installatie geleverd door een derde

De projectontwikkelaar wijst erop dat de appartementseigenaren twee contracten hebben gesloten: een koopovereenkomst met betrekking tot de aankoop van de grond en de verwerving van een appartementsrecht Een eigendomsaandeel in een gedeelte van een gebouw (appartement) alsmede een exclusief gebruiksrecht op dat gedeelte.
» Meer over appartementsrecht
appartementsrecht
, en een aanneemovereenkomst met BNB (de aannemer die het complex heeft gebouwd). De koopovereenkomst ziet niet op de koop van de WKO-installatie en deze installatie maakt evenmin deel uit van de aanneemovereenkomst. Immers, zo stelt de projectontwikkelaar, niet BNB heeft de installatie geleverd en geplaatst maar Van Tintelen, een ander bedrijf. Kortom, de WKO-installatie zit niet in de koop/aanneemsom in begrepen.

Kopersinformatie verwijst naar WKO-installatie

In de gerechtelijke procedure die volgt voeren de appartementseigenaren aan dat zij niet beter wisten dan dat in het gekochte alle voorzieningen, dus inclusief de verwarmingsvoorziening en de warmwatervoorziening, aanwezig waren en dat zij hiervoor hebben betaald. Zo is aan de kopers vooraf een verkoopbrochure verstrekt waarin een prijslijst van appartementen staat met ‘all-in’ prijzen. Voorts vermeldt de technische kopersinformatie de volgende tekst:
“De warmtebron is een algemene WKO-installatie (…). Om het warme tapwater in uw woning te kunne verzorgen is uw woning voorzien van een boiler. Deze boiler is aangesloten op het WKO-systeem (…). De WKO-installatie voorziet in het warmwatervoorziening van de appartementen.”

Hof: geslaagd beroep op vertrouwensbeginsel

De rechter die uiteindelijk over het geschil oordeelt moet de overeenkomst dus uitleggen. Volgens het hof doen de appartementseigenaren terecht een beroep op het beginsel van gerechtvaardigd vertrouwen. Dit houdt in dat zij uit de verklaringen en gedragingen van de projectontwikkelaar redelijkerwijs hebben mogen afleiden dat de kosten van de WKO-installatie in de koop/aanneemsom waren inbegrepen. Dat dit evenwel niet de bedoeling van de projectontwikkelaar zou zijn geweest, kan de projectontwikkelaar de appartementseigenaren niet tegenwerpen. De stelling van projectontwikkelaar dat de WKO-installatie niet door de aannemer is aangelegd maar door Van Tintelen, kan het hof niet overtuigen. Ook de boilers zijn door Van Tintelen geleverd en geplaatst doch hiervoor hoeven de appartementseigenaren niet nog apart te betalen.

Verklaring voor recht: WKO-installatie in koop/aanneemsom inbegrepen

Het hof verklaart voor recht dat de koop/aanneemsom voor de appartementsrechten mede de WKO-installatie omvat . Voorts verklaart het hof voor recht dat de appartementseigenaren ieder bij de koop van hun appartement dus ook een onverdeeld aandeel in de WKO-installatie hebben gekregen.

Marco Guit - Advocatenkantoor AMS Advocaten
Marco Guit Marco adviseert en procedeert vooral op het gebied van vastgoedrecht, waaronder bouwrechtondernemingsrechtverbintenissenrecht en insolventierecht. Volg Marco ook op Google, LinkedIn of Twitter. Marco is bereikbaar via email en +31 (0)20-3080315.
Contact met AMS Advocaten
Telefoon: 020-3080315
E-mail: info@amsadvocaten.nl

AMS Advocaten N.V.
Nachtwachtlaan 20
1058 EA Amsterdam
Volg ons op social media