Bandleider zegt samenwerking met band op: wat nu?

Door in Contractenrecht op 13 maart 2015 3 minuten leestijd

Beveiliger meldt geldvondst niet: ontslag op staande voet terecht?

Na 25 jaar samen optreden zegt een bandleider de samenwerking met zijn bandleden per direct op. De samenwerking is niet schriftelijk vastgelegd. Wat zijn de gevolgen van de opzegging? Advocaat contractenrecht Heleen Ceelen ligt de kwestie toe naar aanleiding van een recente uitspraak van de rechtbank Amsterdam.

Opzegging na 25 jaar samenwerken

In een recente kwestie die recent voorlag bij de rechtbank Amsterdam zegde een bandleider telefonisch de samenwerking op met zijn bandleden nadat zij ruim 25 jaar samen gemiddeld twee à drie keer per week optraden. De toetsenist ging niet akkoord en vorderde in een procedure schadevergoeding, rente en kosten. Volgens de toetsenist was er sprake van een duurovereenkomst tussen partijen. De bandleider had volgens de toetsenist bij zijn opzegging geen rekening gehouden met een opzegtermijn en diende te betalen voor gederfde inkomsten en goodwill.

Stilzwijgend tot stand gekomen duurovereenkomst

De rechtbank overweegt bij haar beoordeling dat een duurovereenkomst een rechtsverhouding is waarbij partijen zich (stilzwijgend) hebben verbonden gedurende een bepaalde of onbepaalde tijd over en weer één of meerdere prestaties te verrichten, waarbij de prestaties voortdurend, telkens terugkerend of opeenvolgend dienen te zijn. Bij de uitleg van deze overeenkomst Een meerzijdige rechtshandeling, waarbij een of meer partijen jegens een of meer andere partijen een verbintenis aangaan.
» Meer over overeenkomst
overeenkomst
komt het aan op de zin die partijen in de gegeven omstandigheden over en weer redelijkerwijs aan elkaar verklaringen en gedragingen mochten toekennen, en op hetgeen zij  redelijkerwijs van elkaar mochten verwachten. Er was aldus de rechtbank sprake van een stilzwijgend tot stand gekomen duurovereenkomst voor onbepaalde tijd.

Beëindiging duurovereenkomst onbepaalde tijd

Duurovereenkomsten voor onbepaalde tijd kunnen in beginsel worden opgezegd. Omdat partijen echter niets hadden afgesproken over de samenwerking zijn er geen contractuele, maar ook geen wettelijke bepalingen op de opzegging van toepassing. In specifieke gevallen kan de opzeggingsbevoegdheid van duurovereenkomsten wettelijk zijn geregeld, zoals bij huur, pacht De huur van onroerende zaken ten behoeve van landbouw.
» Meer over pacht
pacht
en arbeidsovereenkomsten. Daarvan is hier geen sprake. Of de bandleider plots mocht opzeggen moet aldus de rechtbank om die reden worden beoordeeld op grond van de zogenoemde redelijkheid en billijkheid Een bron van ongeschreven objectief recht waaraan mensen zich moeten gedragen jegens elkaar.
» Meer over redelijkheid en billijkheid
redelijkheid en billijkheid
. Dit kan meebrengen dat er sprake moet zijn van een voldoende zwaarwegende opzeggingsgrond, er een opzegtermijn wordt gehanteerd en/of een schadevergoeding wordt betaald.

Redelijke opzegtermijn en schadevergoeding

Bij bepaling van een redelijke opzegtermijn en schadevergoeding werd door de rechter in dit geval gekeken naar de duur van de samenwerking, de redenen voor beëindiging, de wederzijdse belangen van partijen en het feit dat partijen geen exclusiviteit waren overeengekomen. Daarbij benadrukt de rechter de eigen verantwoordelijkheid van een ondernemer voor het welslagen van een onderneming. Gezien alle feiten en omstandigheden werd een opzegtermijn van zes maanden redelijk geacht, daarnaast werd een bedrag gelijk aan het gemiddelde inkomen per zes maanden aan schadevergoeding toegekend. De rechter zag voor het overige geen reden voor het toekennen van goodwill of aanvullende schadevergoeding naast de vergoeding voor de duur van de opzegtermijn.

AMS Advocaten

De verbintenissenrecht advocaten van AMS hebben niet alleen veel ervaring met het onderhandelen over en het opstellen van een verschillende overeenkomsten, maar procederen ook regelmatig voor hun cliënten, indien dat nodig is. De advocaten van AMS zijn sterk betrokken bij de zaken van hun cliënten, werken met korte lijnen en bieden scherpe tarieven. Neem gerust contact met ons op zodat wij kunnen bezien of wij iets voor u kunnen betekenen.

Heleen Ceelen - Advocatenkantoor AMS Advocaten
Heleen Ceelen

Heleen Ceelen adviseert en procedeert met name op het gebied van het ondernemingsrecht, insolventierecht, arbeidsrecht, verbintenissenrecht en incasso. Volg Heleen ook op Google of LinkedIn.

Heleen is bereikbaar via email en +31 (0)20-3080315.
Contact met AMS Advocaten
Telefoon: 020-3080315
E-mail: info@amsadvocaten.nl

AMS Advocaten N.V.
Nachtwachtlaan 20
1058 EA Amsterdam
Volg ons op social media