Gedwongen zwart werken ernstig verwijtbaar handelen werkgever?

Zwarte en grijze lijst in algemene voorwaarden

Bepalingen in de algemene voorwaarden mogen voor de wederpartij niet onredelijk bezwarend zijn. Een bepaling is onredelijk bezwarend als deze teveel in het belang van de ondernemer en in het nadeel van de wederpartij is. In de wet zijn twee lijsten van bepalingen opgenomen waarmee invulling wordt gegeven op de vraag wanneer daarvan sprake is: de zogenaamde zwarte lijst en grijze lijst. Het doel van deze lijsten is om de belangen van consumenten te beschermen. Als de wederpartij geen consument is en bedrijfs- of beroepsmatig handelt, zijn de zwarte en grijze lijst in beginsel niet van toepassing.

Zwarte lijst: beding is onredelijk bezwarend

Bepalingen die in de zwarte lijst zijn opgenomen worden altijd als onredelijk bezwarend aangemerkt. Het gevolg daarvan is dat het beding vernietigbaar is. De consument die te maken krijgt met een dergelijke bepaling in de algemene voorwaarden, kan het door een buitengerechtelijke verklaring vernietigen. De ondernemer kan er vervolgens geen beroep meer op doen. De vernietiging raakt alleen de bepaling die als onredelijk bezwarend is aangemerkt. De andere bepalingen van de algemene voorwaarden blijven van toepassing, tenzij deze ook – om dezelfde of om een andere reden – vernietigd worden.

Grijze lijst: vermoeden dat beding onredelijk bezwarend is

Van bepalingen die op de grijze lijst staan wordt vermoed dat deze onredelijk bezwarend zijn. Het gaat om een weerlegbaar vermoeden: als de ondernemer aantoont dat het beding niet onredelijk bezwarend is, dan is het beding niet vernietigbaar. Doet of kan hij dat niet, dan is de bepaling net zoals de bepalingen op de zwarte lijst vernietigbaar.

Advocaat bij beoordelen algemene voorwaarden

Op de zwarte lijst staan bepalingen waarin staat dat de wederpartij geen nakoming van de overeenkomst door de ondernemer kan vorderen of een beding waarin staat dat de ondernemer de prijs binnen drie maanden na sluiten van de overeenkomst mag verhogen. Een recente toevoeging aan de zwarte lijst is dat overeenkomsten na de oorspronkelijk bepaalde looptijd (bijvoorbeeld één of twee jaar), niet stilzwijgend mogen worden verlengd. De zogenaamde ‘Wet Van Dam’. Sindsdien zijn telefoonabonnementen na afloop van de overeenkomst per maand opzegbaar. Op de grijze lijst staan bepalingen die de verplichtingen van de ondernemer beperken ten opzichte van de wederpartij, bepalingen die de ondernemer een onredelijk lange termijn voor de nakoming geven of die zijn aansprakelijkheid uitsluiten.

Contact met AMS Advocaten
Telefoon: 020-3080315
E-mail: info@amsadvocaten.nl

AMS Advocaten N.V.
Nachtwachtlaan 20
1058 EA Amsterdam
Volg ons op social media