advocaat algemene voorwaarden

Eigendomsvoorbehoud in algemene voorwaarden

Als er een koopovereenkomst wordt gesloten, gaat het eigendom van de zaak over op de koper wanneer de zaak wordt geleverd. Als er nog niet is betaald, heeft de verkoper alleen nog een geldvordering op de koper. Er kan bij het sluiten van de koopovereenkomst ook afgesproken worden dat de eigendom pas overgaat op het moment dat volledige betaling heeft plaatsgevonden. Dat heet eigendomsvoorbehoud. Een eigendomsvoorbehoud kan in de algemene voorwaarden opgenomen worden.

Aandachtspunten bij eigendomsvoorbehoud

Een eigendomsvoorbehoud kan alleen gemaakt worden voor tastbare en identificeerbare roerende zaken. Als het gaat om de verkoop van een partij graan, waarbij die partij in een silo met ander graan terechtkomt, dan is het eigendomsvoorbehoud niet van toepassing. De graankorrels waarop het voorbehoud betrekking heeft zijn niet identificeerbaar.

Van belang is ook dat bij het eigendomsvoorbehoud voorwaarden worden gesteld voor het geval er waardevermindering plaatsvindt, bijvoorbeeld door slijtage. Zo zal een auto die nieuw verkocht wordt in waarde zijn gedaald als er al vele kilometers in gereden zijn wanneer het eigendomsvoorbehoud ingeroepen wordt.

Eigendomsvoorbehoud in algemene voorwaarden

Een eigendomsvoorbehoud moet uitdrukkelijk worden overeengekomen. Het kan in de offerte vermeld worden of in het contract. Als je algemene voorwaarden gebruikt, kan het eigendomsvoorbehoud daarin worden opgenomen. Het voordeel is dat het eigendomsvoorbehoud vervolgens van toepassing is op alle overeenkomsten waarbij de algemene voorwaarden gelden.

Faillissement en eigendomsvoorbehoud

Als de koper van een geleverde zaak failliet gaat, heeft de verkoper – als er nog niet is betaald – een probleem. Hij is geen eigenaar meer van de zaak en de kans dat hij betaling uit het faillissement tegemoet kan zien is klein. Een eigendomsvoorbehoud kan de verkoper in dergelijke gevallen beschermen. Omdat de gefailleerde koper nog geen eigenaar is, valt de zaak niet onder het faillissementsbeslag en kan je als verkoper de zaak terugvorderen.

Contact met AMS Advocaten
Telefoon: 020-3080315
E-mail: info@amsadvocaten.nl

AMS Advocaten N.V.
Nachtwachtlaan 20
1058 EA Amsterdam
Volg ons op social media