algemene voorwaarden battle of forms

Battle of forms

Als twee ondernemers met elkaar een overeenkomst sluiten en als zij allebei naar hun eigen Algemene Voorwaarden verwijzen, dan is niet meteen duidelijk welke voorwaarden van toepassing zijn. Dat noemen we de Battle of forms. In de wet is daarvoor een oplossing gevonden door te bepalen dat in beginsel alleen de eerste voorwaarden van toepassing zijn.

“First shot” regel

Een overeenkomst komt tot stand doordat een aanbod van een partij wordt aanvaard door de wederpartij. In de wet staat dat als zowel bij het aanbod als bij de aanvaarding naar Algemene Voorwaarden is verwezen, dat alleen de eerste voorwaarden van toepassing zijn. Dat is de zogenaamde First shot regel. Een uitzondering op die regel is als bij de aanvaarding uitdrukkelijk is aangegeven dat de wederpartij (degene die aanvaardt) de voorwaarden van het aanbod van de hand wijst.

Het van de hand wijzen van de voorwaarden van de aanbieder, is eigenlijk hetzelfde als het niet akkoord gaan met het aanbod. De overeenkomst komt dan niet tot stand zoals in het aanbod voorgesteld. De aanvaarding moet dan gezien worden als een nieuw aanbod, dat de oorspronkelijke aanbieder kan aanvaarden. Aanvaarding kan uitdrukkelijk, maar ook stilzwijgend: bijvoorbeeld door het starten met de uitvoering van de overeenkomst.

Offerteaanvraag met verwijzing naar voorwaarden

In de praktijk komt het voor dat een ondernemer in een offerteaanvraag – dat is een uitnodiging om een aanbod te doen – verwijst naar toepasselijkheid van zijn algemene voorwaarden. Als in de offerte die daarop volgt vervolgens de voorwaarden niet van de hand gewezen worden, zijn ze stilzwijgend aanvaard. Het is dus van belang om, als je niet wilt dat de voorwaarden van de wederpartij van toepassing zijn, altijd uitdrukkelijk die voorwaarden van de hand te wijzen.

 

Contact met AMS Advocaten
Telefoon: 020-3080315
E-mail: info@amsadvocaten.nl

AMS Advocaten N.V.
Nachtwachtlaan 20
1058 EA Amsterdam
Volg ons op social media